Visste du att SCAs verksamhet är klimatpositiv? Det finns flera initiativ och förbättringar som gjorts i hela vår värdekedja.

Vårt största bidrag till att bekämpa klimatförändringarna är våra hållbara och välskötta skogar. Växande skog binder koldioxid från luften. För varje moget träd vi skördar planteras 2-3 nya plantor.

I kombination med högre produktion av förnybara produkter och investeringar i hållbar teknik kan SCAs klimatnytta öka i framtiden. SCAs verksamhet gav en positiv klimateffekt på 10,5 miljoner ton koldioxid 2021, vilket är mer än utsläppen från alla personbilar i Sverige.

Målet är att SCAs värdekedja ska bli fossilfri. Vi tror att det är möjligt.

Läs mer om vårt bidrag till att begränsa den globala uppvärmningen

 

Vår filosofi

Senaste artiklarna

SCA leder vägen - igen
1961 fick massabruket i Munksund en pappersmaskin för kraftlinerproduktion. Ta del av vår utveckling.

Läs mer

Hållbarhet finns i vårt DNA
Skogen, vår förnybara råvara, är verkligen kärnan i vår verksamhet. Vi har skapat en integrerad och välinvesterad industri med produkter från skogen där vi tar vara på hela trädet.

Läs mer

Nu tar vi SCA Kraftliner in i framtiden
Efterfrågan på förnybara förpackningar fortsätter att växa.

Läs mer

SCAs växande skogar binder CO2
Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största miljöutmaning.

Läs mer

Vår filosofi

Läs mer
Läs mer