Begränsa den globala uppvärmningen

  • Nyhet

Visste du att SCAs verksamhet är klimatpositiv? Det finns flera initiativ och förbättringar som gjorts i hela vår värdekedja.

Vårt största bidrag till att bekämpa klimatförändringarna är våra hållbara och välskötta skogar. Växande skog binder koldioxid från luften. För varje moget träd vi skördar planteras 2-3 nya plantor.

I kombination med högre produktion av förnybara produkter och investeringar i hållbar teknik kan SCAs klimatnytta öka i framtiden. SCAs verksamhet gav en positiv klimateffekt på 10,5 miljoner ton koldioxid 2021, vilket är mer än utsläppen från alla personbilar i Sverige.

Målet är att SCAs värdekedja ska bli fossilfri. Vi tror att det är möjligt.

Läs mer om vårt bidrag till att begränsa den globala uppvärmningen.

Vill du ha mer av vår filosofi?

Ta del av våra små och lättsamma artiklar med exempel på vårt engagemang för de saker som är viktigast för dig och dina kunder.

    Till alla inlägg