Avancera genom att tänka grönt

  • Nyhet

Vår nya Kraftlinermaskin vid Obbola pappersbruk är den största och mest avancerade i världen. Men vi ligger också i framkant när det gäller att tänka grönt.

Inte bara för att vi hjälper till att möta den växande globala efterfrågan på hållbara och förnybara förpackningar, nu och i framtiden. Men också för att vi har investerat i industriella processer som drivs av förnybart biobränsle från våra skogar. I stället för fossila oljeeldade mesaugnar har vi investerat i ugnar som drivs av träpellets från våra sågverk.

Allt detta utöver den hållbarhet som SCA och SCA Kraftliner länge stått för. Med unik tillgång till de starka färska fibrerna från de nordsvenska skogarna har vi säkerställt en hållbar, FSC- och PEFC-certifierad resurs för SCA Kraftliners framtida produktion. På drygt sjuttio år har virkesförrådet i SCAs skogar ökat med 50 procent. För varje träd som skördas planteras minst två i gengäld.

Vi skulle inte kunna göra det här utan dig. Genom att välja SCA hjälper du oss att bevara och skydda skogen så att den biologiska mångfalden kan frodas.

Nu, tack vare våra hållbara investeringar, kommer vårt koldioxidavtryck att nå en rekordlåg nivå. Genom att använda biobränsle för att tillverka våra förnybara produkter förblir olja och kol under jord där de hör hemma, vilket gynnar samhället som helhet och naturligtvis planeten.

 Här kan du utforska SCAs engagemang för hållbarhet.

Vill du ha mer av vår filosofi?

Ta del av våra små och lättsamma artiklar med exempel på vårt engagemang för de saker som är viktigast för dig och dina kunder.

    Till alla inlägg