Vi hjälper våra kunder att identifiera och eliminera tekniska problem vid tryckning. Våra specialister agerar som kostnadsfriarådgivare på plats och vår forsknings- och utvecklingsavdelning tillhandahåller utvärderingar och analyser av tryckta produkter.

Medarbetare LWC 4, Ortviken.

"Vi får mycket uppskattning av våra kunder när vi möter dem på plats i vardagen. Det är en trygghet att ha en leverantör som inte bara ser till att papperet är på plats utan också löser eventuella problem i tryckprocessen."

Oavsett vilka tekniska problem som dyker upp har vi sannolikt sett och hanterat dem tidigare. Våra egna specialister har lång erfarenhet i pappers- och tryckeribranschen och hjälper gärna till. 

Detta ingår:

  • Hjälp på plats
    Våra tekniker kan alltid nås dygnet runt, alla dagar I veckan. De inställer sig snabbt för att hantera felanmälningar och övrig service.
  • Rådgivning
    Vi erbjuder mångårig kunskap om pappersval, pappershantering och trycktekniker. Vi ger råd och erbjuder utbildning.
  • Kvalitetssäkring
    Vår forsknings- och utvecklingsavdelning erbjuder olika analyser och utvärderingar av papper och tryck för bästa resultat.