Vi erbjuder kunden en analys av nuvarande logistiklösning för att tillsammans identifiera förbättringar och effektiviseringar. Det kan handla om smartare transporter, attraktivare avtal, skräddarsydd lagerhållning, minskad administration och kortare ledtider.

"GraphoLogistic är så mycket mer än transporter. Vi tar ett helhetsgrepp på hela kedjan från fabrik via lager till leverans, inklusive avlastande administration."

Med SCAs stordriftsfördelar och internationella nätverk i ryggen kan du som kund förbättra din logistik och tjäna både tid, pengar och miljö.

Tillsammans med dig som kund skapar vi en komplett överblick av transporten av gods. Beroende på resultatet kan vi erbjuda olika förbättrande lösningar. Vi säkerställer hantering och administration av kundens gods med korttids- eller långtidslager vid våra egna terminaler.

Detta ingår:

  • Analys av hela logistikkedjan
  • Rapport med förslag på förbättrande åtgärder
  • Hantering och administration av ert gods vid våra egna terminaler