Vi gör kunden delaktig i ett transparent, genomtänkt och hållbart kretslopp – bara genom att köpa papper från SCA. Dessutom erbjuder vi våra kunder kunskap och rapporter som rör vårt papper och vårt skogsbruk.

Pappersrulle, Ortviken.

"Bara genom att köpa vårt papper bidrar du till en bättre miljö. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela SCAs verksamhet. Vi tål att granskas."

SCA stärker kundens eget hållbarhetsarbete. Vår mångåriga satsning på, och kunskap om, hållbarhet delar vi gärna med oss av. Vår transparens gör kundens redovisning av egna hållbarhetsmål enkel.

Detta ingår:

  • Hållbarhet i våra produkter
    Vi levererar tryckpapper som är certifierade och miljömärkta – alltid med låga kolspår.
  • Produktspecifik rapportering
    Vi underlättar kundens egen hållbarhetsredovisning. Vår miljöpåverkan mäts och går att bryta ner i detaljer per produkt. Vi erbjuder bland annat rapporterna Carbon Profile och Paper Profile.
  • Kunskap och inspiration
    SCA har många egna experter och ett kunnigt nätverk. Vi ger gärna råd, inspirerar och undervisar.