Våra tjänster är paketerade i ett servicekoncept som heter GraphoServices. GraphoServices skapar mervärde för våra kunder som köper tryckpapper. Med vår långa erfarenhet inom logistik, hållbarhet och teknisk support kan vi erbjuda ett personligt stöd som sparar både tid, pengar och miljö för dig som kund.

GraphoServices

Som ett stort internationellt skogsbolag sitter vi på kunskap och konkurrensfördelar och tjänster som vi gärna vill dela med oss av. Vi erbjuder våra kunder hjälp och stöd med frågor som rör logistik, hållbarhet och teknisk support. Som enskild kund är det en fördel att få draghjälp av SCAs nätverk och mångåriga kompetens som rör allt inom tryckteknik, pappersval, logistik, administration och kostnadseffektivitet. 

GraphoServices är kostnadsfritt för alla våra kunder och består av tre områden: GraphoLogistics, GraphoEnvironment och GraphoSupport.

Våra tjänster gör ditt arbete enklare

GraphoLogistics
Vi erbjuder kunden en analys av nuvarande logistiklösning för att tillsammans identifiera förbättringar och effektiviseringar. Det kan handla om smartare transporter, attraktivare avtal, skräddarsydd lagerhållning, minskad administration och kortare ledtider.

GraphoEnvironment
Vi gör kunden delaktig i ett transparent, genomtänkt och hållbart kretslopp – bara genom att köpa papper från SCA. Dessutom erbjuder vi våra kunder kunskap och rapporter som rör vårt papper och vårt skogsbruk.

GraphoSupport
Vi hjälper våra kunder att identifiera och eliminera tekniska problem vid tryckning. Våra specialister agerar som gratis rådgivare på plats och vår forsknings- och utvecklingsavdelning tillhandahåller utvärderingar och analyser av tryckta produkter. Detta ökar effektiviteten för våra kunder.

GraphoServices
GraphoServices