SCA Frontier - Mer bulk. Mer vitt. Mer möjligheter.

SCA Frontier är världens ljusaste trähaltiga papper i sin produktkategori och ingår i vår kategori Fine Wood containing Paper (FWP). Med sin höga tryckkvalité är detta ett utmärkt alternativ till obestruket träfritt papper.

Ett Fine Wood containing Paper (FWP) är en papperskategori med höga ambitioner och som utmanar branschnormen för vad ett trähaltigt papper kan vara och åstadkomma.

SCA Frontier passar utmärkt för exempelvis, magasin, bilagor och direktreklam som kräver något extra.

Papperet passar bra i segmenten:

  • Magasin
  • Bilagor
  • Direktreklam
  • Korsordstidningar
  • Skolböcker
  • Anteckningsböcker

Tekniska riktvärden

Ytvikt(g/m²)
ISO536
70 75 80
Ljushet, %
ISO 2470 D65
86 86 86
Opacitet, %
ISO 2471
96 96 97
Bulk, cm³/g
ISO 534
1.4 1.4 1.4
CIE Vithet
ISO 11476 D65
105 105 105
a*
ISO 5631 D65
+0.2 +0.2 +0.2
b*
ISO 5631 D65
-6 -6 -6

Läs mer

Papper och hållbarhet
Vårt tryckpapper baseras på färskfiber från de svenska skogarna och har ett lågt kolspår.

Magazines printed on paper from Publication Papers.

Att välja papper
Att välja rätt papper för din kommunikation är spännande och lustfyllt men också svårt ibland.

tryckpapper
tryckpapper