GraphoMatt är ett bulkigt, matt papper med bra färgåtergivning och hög läsbarhet. Det har den idealiska kombinationen av bra körbarhet och hög tryckkvalitet.

Papperet passar bra i segmenten:

  • Magasin
  • Kataloger
  • Direktreklam
  • Bilagor

Tekniska riktvärden

Ytvikt(g/m²)
ISO 536
60 65 70
Ljushet, %
ISO 2470 D65
80 80 80
Opacitet, %
ISO 2471
94 95 96
Glans, %
ISO 8254-1
30 30 30
Bulk, cm³/g
ISO 534
1.0 1.0 1.0
L*
ISO 5631 D65
91 91 92
a*
ISO 5631 D65
-0.2 -0.2 -0.2
b*
ISO 5631 D65
-1.0 -1.0 -1.0

Läs mer

Papper och hållbarhet
Vårt tryckpapper baseras på färskfiber från de svenska skogarna och har ett lågt kolspår.

Magazines printed on paper from Publication Papers.

Att välja papper
Att välja rätt papper för din kommunikation är spännande och lustfyllt men också svårt ibland.

tryckpapper
tryckpapper