GraphoLux är ett glansigt papper med en hög opacitet och bulk.Med papperets breda ytviktsspann ger den dig goda valmöjligheter i form av känsla, vikt och kostnad.


GraphoLux är vårt klassiska och pålitliga LWC-papper. Papperskvaliteten passar bra i de flesta trycksaker allt från direktreklam till magasin.

 

Papperet passar bra i segmenten:

  • Magasin
  • Bilagor
  • Kataloger
  • Direktreklam

Tekniska riktvärden

Ytvikt (g/m²)
ISO 536
51 54 57 60 65 70 80
Ljushet %
ISO 2470 D65
76 76 78 78 78 78 78
Opacitet %
ISO 2471
90 91 92 92.5 94 95 96
Glans, %
Hunter ISO 8254-1
43 46 48 50 51 52 52
Bulk, cm³/g
ISO 534
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
L*
ISO 5631 D65
89 89 90 90 91 91 91
a*
ISO 5631 D65
-0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3
b*
ISO 5631 D65
-0.3 -0.3 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0

Läs mer

Papper och hållbarhet
Vårt tryckpapper baseras på färskfiber från de svenska skogarna och har ett lågt kolspår.

Magazines printed on paper from Publication Papers.

Att välja papper
Att välja rätt papper för din kommunikation är spännande och lustfyllt men också svårt ibland.

tryckpapper
tryckpapper