GraphoCote Light är ett glansigt papper som har en perfekt balans mellan ytvikt, ljushet & opacitet. Med ett något lägre ytviktsområde och anpassade egenskaper är GraphoCote Light ett bra komplement till väletablerade GraphoCote.

Med rätt proportion mellan de optiska egenskaperna och dess höga bulk är detta papper rätt val för trycksaker i lägre ytviktsområden.

 

Papperet passar bra i segmenten:

• Magasin
• Bilagor
• Kataloger
• Broschyrer
• Direktreklam

Tekniska riktvärden

Ytvikt (g/m²)
ISO 536
57 60 65 70
Opacitet, %
ISO 2471
90 90 91 92
Glans, %
ISO 8254-1
45 45 46 48
Bulk, cm³/g
ISO 534
1.0 1.0 1.0 1.0
L*
ISO 5631 D65
90 90 91 92
a*
ISO 5631 D65
0.4 0.4 0.4 0.4
b*
ISO 5631 D65
-4 -4 -4 -4

Läs mer

Papper och hållbarhet
Vårt tryckpapper baseras på färskfiber från de svenska skogarna och har ett lågt kolspår.

Magazines printed on paper from Publication Papers.

Att välja papper
Att välja rätt papper för din kommunikation är spännande och lustfyllt men också svårt ibland.

tryckpapper
tryckpapper