Samtliga våra papper är miljömärkta med EU-blomman. För dig som kund innebär det att du säkert vet att vi är en leverantör som producerar papper som av oberoende part bedömts och godkänts. Våra papper uppfyller även kriterierna för Nordiska Svanen.

EU-Blomman

EU-Blomman, eller EU Ecolabel är EU:s gemensamma miljömärke. För att få använda märket måste tillverkaren visa att produkterna klarar de krav på utsläpp, energianvändning och kemiska produkter som ställs genom en transparent dokumentation. I kravet för grafiska papper ingår bland annat att papperet skall innehålla minst 50% certifierad fiber, alltså minst 50% FSC®- eller PEFC™-certifierad fiber. Läs mer här

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen. Liksom EU-blomman ställer Svanen krav på utsläpp, energianvändning och kemiska produkter. I kravet för tryckpapper ingår bland annat att papperet skall innehålla minst 30% certifierad fiber, alltså minst 30% FSC- eller PEFC-certifierad fiber. Läs mer här