Våra tryckpapper har spårbarhetscertifieringarna FSC® och PEFC™. Båda är system för certifiering av miljövänliga och resurshushållande skogsbruk. För dig som kund innebär det att du vet att vi är en leverantör som producerar papper där vedråvaran kommer från välskötta skogar i en process med låga utsläpp.

FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council) är en oberoende, internationell medlemsorganisation som arbetar för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Certifierade företag ska följa FSC:s standarder för skogsbruk och spårbarhet. Läs mer här

PEFC

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är ett oberoende och internationellt system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. PEFC liknar de certifieringsregler som tagits fram av FSC, men är mer anpassat till det småskaliga privata skogsbruket. Läs mer här

Certifikat för Ortviken

Här kan du hitta våra certifikat.

Certifikat

Certifikat