Som Europas största privata skogsägare med mer än två miljoner hektar skog, känner vi ett stort ansvar för människor och natur.

Vi planterar träd som ska växa i nästan ett sekel innan de skördas. Långsiktighet är en del av vår affärsstrategi, en del av vår själ. Vi sköter våra skogar för att de ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser - och naturligtvis virke - i framtiden som idag.

Från dessa skogar kommer den vedråvara som förädlas till tryckpapper hos oss här på Ortviken. I processen strävar vi efter att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt.

Våra tryckpapper innehar spårbarhetscertifieringarna FSC®- och PEFC™- Chain of custody, miljömärkningen EU-blomman samt uppfyller kriterierna för Nordiska Svanen.