Tryckt reklam i olika former fortsätter att vara en effektiv kanal när det gäller att skapa uppmärksamhet, engagemang och köplust.

Det tryckta budskapet som mottagaren får i handen känns exklusivt och personligt. Forskning visar också att direktreklam upplevs som mer trovärdigt jämfört med annonsering digitalt inför ett köpbeslut. Valet av papper påverkar effekten. Vi har olika papper som matchar olika behov.

Vilken känsla ska reklamen förmedla?