Tryckta magasin fortsätter att hitta läsare och annonsörer i vår allt mer digitaliserade värld.

Och det är ingen tillfällighet. Studier och forskning visar att det tryckta mediet har flera fördelar. Läsare känner högre förtroende för och får bättre läsförståelse av tryckt media jämfört med den digitala. Tryckta annonser anses pålitligare. De läses under längre tid, skapar högre engagemang och väcker starkare köpsignaler. Pappersvalet för ett magasin är avgörande för helhetsupplevelsen. Vi har papper som matchar olika behov.

 

Vilken känsla ska ditt magasin förmedla?