Tryckta kataloger och bilagor är effektiva kanaler för att nå din målgrupp.

Riktat och detaljrikt innehåll som läsaren får i handen skapar uppmärksamhet och engagemang. Här är pappersvalet viktigt. Det handlar om att kombinera goda tryckegenskaper med klok ekonomi. Att nå många och att nå rätt utan att tumma på produktens kvalitet. Vi har olika papper som matchar olika behov.

 

Vilken känsla ska katalogen förmedla?