SCA inleder miljöprövning av produktionsökning vid Obbola pappersbruk. SCA inleder miljöprövningen av en möjlig investering i en ny pappersmaskin vid pappersbruket i Obbola.

Vad som utreds är en produktionsökning från dagens 450 000 ton kraftliner per år till 850 000 ton kraftliner per år. För att försörja en större pappersmaskin med fiber skulle produktionen öka av såväl massa baserad på färskfiber, som returfibermassa.

- Inga beslut är fattade, säger tillträdande chef för Obbola pappersbruk Per Strand. Vi ser en långsiktigt ökning av efterfrågan på förpackningspapper och undersöker olika utvecklingsmöjligheter för pappersbruket. Miljövillkoren är en viktig faktor för att kunna bedöma olika utvecklingsalternativ och därför inleder vi nu denna prövning.

Miljöprövningen inleds med att Obbola pappersbruk bjuder in myndigheter och närboende för att presentera de möjliga utvecklingsplanerna.

Obbola pappersbruk producerar 450 000 ton kraftliner per år och har cirka 300 anställda.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel. 060 19 34 98
Mats Nordlander, affärsområdeschef Papper, tel. 060 19 32 01
Per Strand, tillträdande fabrikschef Obbola pappersbruk, tel. 090-154 29 90

Obbola, den 8 februari 2018

Publicerad 2018-02-08