SCA investerar för ökad produktion av White-top kraftliner i Munksunds pappersbruk SCA investerar 196 miljoner kronor i en ökad produktion av White-top kraftliner, förpackningspapper med vit yta, i Munksunds pappersbruk i Piteå. Genom investeringen kommer brukets kapacitet att producera vit kraftliner att öka från 150 000 till 200 000 ton per år. Pappersbrukets totala produktionskapacitet ökar inte genom investeringen.

Investeringen sker dels i renseriet, där massaveden barkas, dels i massabruket. Den kommer att vara genomförd och i drift i maj 2019.

- Det här är ett viktigt steg i vår utveckling mot mer förädlade produkter i Munksunds pappersbruk, säger Mats Nordlander, SCAs affärsområdeschef Papper. Efterfrågan ökar på vitt förpackningspapper med förstklassiga tryckegenskaper. Med den här investeringen ökar vi produktionen av högförädlade produkter i Munksund och vi kan optimera produktionen av kraftliner i pappersbruket i Obbola utanför Umeå. På det sättet stärker vi båda pappersbrukens konkurrenskraft.

Renseriet i Munksund barkar idag barr- och lövmassaved i kampanjer, dvs barkning av de båda trädslagen varvas. Genom investeringen separeras flödena av löv- och barrmassaved och barkningen kan göras med högre kvalitet och lägre buller.

Pappersbrukets kapacitet att producera blekt lövmassa ökas genom en rad insatser. Brukets användning av barrmassaved kommer att minska och behovet av lövmassaved ökar.

Investeringen påverkar inte antalet anställda.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, 060 19 34 98
Mats Nordlander, affärsområdeschef Papper, 060 19 32 01
Jens Riglert, fabrikschef Munksunds pappersbruk. 0911 983 34

Publicerad 2017-12-12