Personalstiftelserna administrerar sju stiftelser, varav tre personal- och fyra pensionsstiftelser. Verksamheten riktar sig till SCA- och Essityanställda i Sverige samt tidigare anställda som gått i pension från en sådan anställning.

 

 

Vår verksamhet

Personalstiftelsernas verksamhet består till stor del av upplåtande av fritidsboenden, gemensamma kulturella arrangemang och utdelning av stipendier samt bidrag. Pensionsstiftelserna finns till för att trygga tjänste- och avgångspension för SCA- och Essityanställda.

Våra stiftelser Hyra fritidsboende Din Fritid - vår tidning Bidrag och stipendier

Hyra fritidsboenden

Boka stugor, lägenheter och bungalows genom vårt uthyrningssystem.

Läs mer här
Fritidsboenden
Fritidsboenden

Nyheter

Nyheter

Delar av verksamheten återupptas

Äntligen kommer här ett glädjebesked kring

vår verksamhet i dessa tider! Både Sociala Fondens styrelse och Tunadalsfondens styrelse har fattat beslut om att återuppta vissa delar av sin verksamhet.
0

Viktig information kring stiftelsernas verksamhet

Spridningen av det nya coronaviruset drabbar

och påverkar hela omvärlden. Sociala Fondens verksamhet är inte undantaget och därmed har styrelsen beslutat att den ska avbrytas.
1

Nya villkor för betalning av hyra

Sedan några veckor tillbaka ändrades betalni

ngsvillkoren för våra fritidsboendens hyreskostnader som numera betalas efter avslutad vistelse, vilket framgår av förfallodagen på faktura/bokningsbekräftelse.
2

Kontakta oss

info.personalstiftelserna@sca.com

Bokningstelefon fritidsboenden 060-19 33 70,
telefontid vardagar 09.00-11.00

Storgatan 22, 852 30 Sundsvall

Stiftelsernas personal
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter