Frågor till våra pelletskunder

Har du rengjort ditt bulkförråd?

Rengöring av pelletsförråd rekommenderas i alla fall en gång per år. Damm och smul sjunker till botten i förrådet och rengör man inte så byggs det på och kan till sist ställa till bekymmer. Säkerställ alltid god ventilation innan du går in i förrådet. Det är särskilt viktigt om det finns pellets kvar. Vistelse i oventilerade förråd med stora mängder pellets kan innebära livsfara.

* indikerar obligatoriska uppgifter

Har du rengjort ditt bulkförråd någon gång? *
Om Ja, hur ofta brukar kunden göra rent?