Environmental Customer Service

Eva Löfstrand, management systems, SCA Forest Products. Eva Löfstrand, verksamhetssystem vid stab teknik, SCA Forest Products.
Manager of Management Systems
Christer Fält, environmental manager SCA Forest Products.Christer Fält, miljöchef SCA Forest Products.
Environmental Manager SCA Forest
Catarina Ljungberg, environmental manager, SCA Östrand, SCA Forest Products.Catarina Ljungberg, miljöchef SCA Östrand, SCA Forest Products.
Environmental Manager SCA Östrand