SCA Metsad Eesti AS asutati 1994.aastal. Meie põhitegevuseks on paberipuidu kokkuost Eestis. Enamuse kokkuostetud puidust müüme Rootsi oma emaettevõtte tselluloosi tehastele ning saeveskitele toormaterjaliks.

SCA Metsad Eesti AS hoolib keskkonnasäästlikust metsamajandamisest. Selle kinnituseks oleme omandanud FSC® (FSC-C020057) ja PEFC Chain of Custody sertifikaadid (SCS-COC-007941; TT-PEFC-COC163) ning meie juhtimissüsteemi keskkonnasäästlikkust kinnitab ISO 14001:2015 sertifikaat (Certificate number: 3000).Osaleme aktiivselt Eesti ettevõtluskeskkonnas olles Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Kaubandustööstuskoja ning Eesti-Rootsi Kaubanduskoja liige. Osaleme aktiivselt Eesti ettevõtluskeskkonnas olles Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu, Eesti Kaubandustööstuskoja ning Eesti-Rootsi Kaubanduskoja liige.

SCA Grupist

SCA tegevuse tuum on 2,6 miljonit hektaril Põhja-Rootsi metsades. Selle ainulaadse ressursi ümber oleme välja töötanud väärtusahela, mis põhineb taastuval toorainel oma ja teiste metsadest. Toodame paberit pakendamiseks ja trükkimiseks, paberimassi, puittooteid, taastuvenergiat, pakume teenuseid metsaomanikele ja tõhusaid transpordilahendusi.

Äripäev TOP

Being a part of Äripäev TOP is a great honor and recognition to SCA Metsad Eesti for our work. Undoubtedly, the TOP certificate is also a sign of quality for our customers and partners, demonstrating the company's reliability. 

 

Jätkusuutlikkuse mõju

SCA tegevus loob väärtust inimestele ja loodusele – väärtus, millest on kasu nii meie klientidele, tarbijatele, töötajatele ning aktsionäridele, kui ka keskkonnale ning ühiskonnale.

Tipptasemel jätkusuutlikkus meie töös on äärmiselt oluline, et meie ettevõte saavutaks edu. Nüüd tõstame me sihte lisades mitmeid uusi jätkusuutlikkuse ambitsioone ja eesmärke. Kui ambitsioonid selgitavad meie pikaajalist visiooni, siis eesmärgid on konkreetsed ja mõõdetavad ning esindavad verstaposte meie ambitsioonide saavutamise teel. Olen uhke, et jagan neid eesmärke ja ambitsioone teiega ning saame näidata kuidas meie tegevusel on mõju inimeste igapäevaelule ja looduse heaolule.

Me nimetame seda - SCA JÄTKUSUUTLIKKUSE EFEKT.

SCA JÄTKUSUUTLIKKUSE EFEKT
SCA JÄTKUSUUTLIKKUSE EFEKT

Käitumiskoodeks

SCA käitumiskoodeks aitab elustada SCA väärtusi igapäevatöös ja tagab, et ettevõtte tegevus vastab globaalse äritegevuse standarditele.

Koodeks võeti kasutusele 2004.aastal ja põhineb SCA põhiväärtustel - austus, kompetentsus ja vastutus. Koodeks on kohandatud ÜRO inimõiguste deklaratsioonile, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peamistele konventsioonidele ja OECD suunistele rahvusvahelistele ettevõtetele. Koodeks on teejuhiks töötajatele äriotsuste tegemisel ning eetiliste dilemmade korral. Koodeks annab juhiseid SCA-le ning tema töötajatele tervise ja ohutuse, inimõiguste austamise, ärieetika, töötaja suhete ning kogukonna kaasamise teemadel.

Keskkonnapoliitika

Meie eesmärk on osta puitu, mis on pärit säästvalt majandatud metsadest. Eelistame ostul FSC® või PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifitseeritud puitu. SCA Metsad Eesti AS-le on väljastatud FSC ja PEFC Chain of Custody sertifikaadid ning ISO14001:2015 keskkonnajuhtimise standardi sertifikaat (nr 3000).

FSC sertifikaat tähendab, et me oleme vastavuses Forest Stewardship Council® suunistega vastutustundlikule metsandusele. Süsteem hõlmab sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke aspekte metsanduses. Sertifitseeritud puitu saab kasutada FSC-sertifitseeritud toodete tootmiseks.

PEFC sertifikaat näitab, et me vastame PEFC standardile vastutustundliku ja jätkusuutliku tegevusega metsahalduses. Rootsi PEFC süsteem sisaldab endas kolme osa: keskkonna standard, sotsiaalne standard ja metsa haldamise standard.

Meie juhtimisele on omistatud ISO14001:2015 sertifikaat. See standard aitab meil süsteemselt töötada keskkonna teemadega ja järk-järgult vähendada negatiivset keskkonnamõju.

Metsaomanikule

Valiku tegemine SCA kasuks peaks olema lihtne ja kindel. Meie töömeetod hoiab fookuses kvaliteeti ning sind – metsaomanik. Oma teenuste kujundamisel arvestame teie vajadusi.

Metsamaterjali ost

Ostame järgmisi puiduliike:

 • Kask paberipuit
 • Värske kuuse paberipuit
 • Kuusk paberipuit
 • Mänd paberipuit
 • Haab paberipuit
 • Kuuse saematerjal
 • Hakkepuit

Kvaliteedinõuded
puidule

 • Diameeter 

Kõikidel puuliikidel lubatud diameeter 6-60 cm, mõõdetuna koore alt. Kui diameeter ei mahu antud vahemikku loetakse puunott praagiks.

 • Pikkus

Standardpikkused paberipuidule on 3m (+/- 30cm). Mõõtmisel ümardatakse väiksema detsimeetrini.

 • Oksad ja laasimine

Oks peab olema laasitud tüvega paralleelselt, võimalikult tüve lähedalt nii, et oksa ja tüve vahele ei jääks tühimikku, mis takistaks koorimist. Üle 4 cm läbimõõduga oksaharud ei ole lubatud. Kui laasimine ei vasta esitatud nõuetele, loetakse puunott praagiks.

 • Kõverus

Lubatud max 10% pikkusest. Puunott peab mahtuma silindrisse diam.-ga 70 cm.

 • Puidu värskusnõuded tarnel

Paberipuit peab olema värske.

 • Mädanik

Kask paberipuit. Südamemädanik on lubatud kuni ½ läbimõõdust. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra. Haab paberipuit. Metsamädanik on lubatud kuni ⅓ läbimõõdust. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra. Kuusk/Mänd paberipuit. Pehmemädanik ja puidu tumenemine/kõvamädanik on lubatud kuni ⅓ läbimõõdust. Koorem (virn), milles on rohkem kui 10% praaki (mädanik, diameeter, kõverus, laasimine jne.) mõõtmisele ei kuulu ja vastu ei võeta. Tervet puitu peab olema vähemalt minimaalse läbimõõdu võrra. Värske kuusk. Pehmemädanik on lubatud kuni ¼ läbimõõdust, puidu tumenemine/kõvamädanik on lubatud kuni ½ läbimõõdust. Lubatud ainult värske pindmine põdrakahjustus. mädaniku kahju osa ulatuses. Koorem (virn), milles on rohkem kui 5% praaki (mädanik, diameeter, kõverus, põdrakahjustus jne) mõõtmisele ei kuulu ja vastu ei võeta. Metsakuiv ja laomädanik ei ole ühelgi juhul lubatud!

 • Paberipuit ei tohi sisaldada

 Põlenud puitu, tahma, plastikut, metalli, kemikaale, kive ega muid võõrkehi.

 • PEFC või FSC sertifitseeritud puit on eelistatud.

Müügidokumendid

Metsamaterjali müügil palume esitada järgmised dokumendid:

 • Metsamaterjali veoseleht (Keskkonnaministri 21.12.2006a määruse nr 84 lisa 2). Eelistatud on e-veoseleht.
 • Metsamaterjali päritolu tõendavad dokumendid: raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise leping
 • Metsateatis, millel on keskkonnaameti raiet lubav märge.
 • Isikut tõendavad dokumendid – ID-kaart või pass, juriidilisel isikul ka B-kaart
 • FSC, FSC Controlled Wood või PEFC metsamaterjali puhul palume teha vastav märge ka saate- ja müügidokumentidele.

Hind

 • Ostuhind sõltub hetke turuolukorrast.
 • Otse laeva juurde tarnel hinnalisa.
 • Täpse info saamiseks palun võtke ühendust terminalijuhiga Raul Soekõrv tel 5262105.

Puidu eest tasumine

 • 1-2 korda kuus koostatakse kuu jooksul laekunud materjali veoselehtede alusel metsamaterjali võõrandamise leping-arve.
 • Maksetähtaeg kord kuus tehtud arve korral 7 päeva, 2 korda kuus tehtud arve korral on 21 päeva.

Asukoht

 • Kunda terminal (Roostiku 1, Kunda)
 • Pärnu terminal (Kaubasadama tee 2, Pärnu)
 • Peakontor Tallinnas (Roseni 7B, Tallinn)

 

Droppe

Kontaktid