SCA īpašumā ir 39 500 ha meža un lauksaimniecības zemju Latvijā. Mūsu galvenā uzmanība tiek pievērsta meža aktīviem, taču mēs pārvaldām arī lauksaimniecības zemes un sadarbojamies ar medību kolektīviem, kuriem iznomājam platības medību organizēšanai.

SCA grupas uzņēmumi Latvijā meklē sadarbības
partnerus Vidzemē un Latgalē

STĀDĪŠANA
AGROTEHNISKĀ KOPŠANA
JAUNAUDŽU KOPŠANA
APAUGUMA NOVĀKŠANA
AUGSNES GATOVOŠANA
ROBEŽZĪMJU ATJAUNOŠANA
ROBEŽU TĪRĪŠANA
CIRSMU STIGOŠANA

Lūdzam sazināties ar reģionālajiem mežziņiem:

Jolanta Grišunova +371 22414050 (Latgale)
Raivo Kalniņš +371 27292928 (Latgale)
Arturs Skrebelis +371 25737355 (Austrumvidzeme)
Kaspars Vinklers +371 29467839 (Rietumvidzeme)

Mēs meklējam partnerus
Karta över skogsinnehav i Lettland lettiska

Mūsu īpašumi galvenokārt atrodas Ziemeļvidzemē, Vidzemē un Latgales reģionā. Šāda veida koncentrēta aktīvu sadale ļauj racionālāk un efektīvāk veikt mežu apsaimniekošanu.

Mežu apsaimniekošana

Mežu apsaimniekošanā galveno uzmanība pievēršam rentablai un ilgtspējīgai mežsaimniecībai, vienlīdz augstu vērtējot gan aktīvu vērtības palielināšanu, gan plaukstoša meža saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Mums ir labi izveidots mežu apsaimniekošanas tīkls, kas nodrošina līdzsvaru starp bioloģisko daudzveidību un ekonomiskajām interesēm.

Vides Politika

Visas uzņēmuma meža zemes ir FSC® (FSC-C151452)  un PEFC sertificētas.

FSC sertifikāts apliecina, ka mēs atbilstam Mežu uzraudzības padomes vadlīnijām par atbildīgu mežsaimniecību. Sistēmā ietilpst sociālie, vides un saimnieciskie mežsaimniecības aspekti.

PEFC sertifikāts apliecina to, ka mēs atbilstam PEFC standartam par atbildīgu un ilgtspējīgu darbību meža apsaimniekošanā.

Mūsu uzņēmumam ir piešķirts ISO 14001:2015 sertifikāts. Šis standarts palīdz mums sistemātiski strādāt ar vidi un pakāpeniski samazināt negatīvo ietekmi uz to.

Cirsmu pārdošana

Daļa no mūsu meža apsaimniekošanas darbībām ietver cirsmu pārdošanu. Mēs pārdodam ciršanas tiesības saskaņā ar mūsu meža apsaimniekošanas plānu.

Lauksaimniecības zemju apsaimniekošana

Rūpīgi izvērtējot lauksaimniecības zemes vērtības potenciālu, mēs pieņemam lēmumu to iznomāt vai pārvērst uz citu zemes veidu, piemēram, meža zemi. Lielākā daļa no mūsu lauksaimniecības zemes aktīviem ir iznomāti ilgtermiņā dažādu nozaru vietējiem lauksaimniekiem. Mēs lepojamies ar iespēju sekmēt vietējās lauksaimniecības izaugsmi.

Ja jūs interesē mūsu zemes noma, lūdzu, sazinieties ar mūsu biroju.

Medību tiesību noma

Mēs labprāt sadarbojamies ar medību kolektīviem zemes nomāšanai medībām. Esam izveidojuši ļoti labu sadarbību ar daudziem medību kolektīviem Latvijā. Ja Jums ir interese par medību tiesību nomu mūsu īpašumos, lūdzu, sazinieties ar mūsu biroju.

Kontaktinformācija

Biroja adrese

SIA “SCA Vidzemes meži”, SIA “SCA Latvijas meži”,SIA „SCA Baltijas meži”, SIA “SCA Phoenix AM Latvia”, SIA “SCA Phoenix AM East”, SIA “SCA Phoenix NM”, SIA “SCA Phoenix IM”, SIA “SCA Maltas mežs”.
Adrese: Rīgas iela 103, Valmiera, LV-4201 
Tālrunis: +371 26671179 
E-pasts: info.scalatvija@sca.com

Par SCA grupu

SCA darbības pamatā ir mežs, 2,6 miljoni hektāru Zviedrijas ziemeļrietumos. Ap šo unikālo resursu mēs esam izveidojuši labi attīstītu vērtību ķēdi, kas balstās uz atjaunojamiem izejmateriāliem no mūsu pašu un citiem mežiem.

Mēs piedāvājam papīru iepakošanai un drukāšanai, celulozi, koksnes izstrādājumus, atjaunojamo enerģiju, pakalpojumus meža īpašniekiem un efektīvus transporta risinājumus.

Lasiet vairāk šeit - tikai angļu valodā

Ilgtspējības ietekme

SCA darbība nodrošina lieliskas vērtības cilvēkiem un dabai – vērtības, kas sniedz labumu gan mūsu klientiem un darbiniekiem, gan akcionāriem, videi un sabiedrībai.

Globālās sasilšanas ierobežošana ir viena no mūsdienu lielākajām problēmām. Kā meža uzņēmums mēs vēlamies sniegt savu ieguldījumu un būt daļa no risinājuma. SCA mērķis ietver sociālos, ekonomiskos un vides mērķus, kas ir integrēti uzņēmuma darbā un biznesa attīstībā. Ilgtspējas profils atspoguļo uzņēmuma darbību kopumā un ir svarīgs SCA zīmola elements.

Lasiet vairāk šeit - tikai angļu valodā

Uzvedības kodekss

SCA rīcības kodekss ir sistēma, kas palīdz mums pārvērst savas vērtības darbībās. Centieni veicināt pareizu uzņēmējdarbības praksi, labus darba apstākļus un labklājību visi izriet no kodeksa, bet ar to viss nebeidzas. Lai sekotu šiem centieniem, mēs analizējam riskus, apmācām darbiniekus un novērtējam mūsu pašu un mūsu piegādātāju darbības.

Uzvedības kodekss tika pieņemts 2004. gadā un balstās uz SCA pamatvērtībām – godīgumu, kompetenci un atbildību. Kodekss ir izstrādāts saskaņā ar ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Starptautiskās Darba organizācijas galvenajām konvencijām un ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem. Kodekss sniedz vadlīnijas darbiniekiem biznesa lēmumu pieņemšanā, kā arī ētisku dilemmu gadījumā. Kodekss sniedz norādījumus SCA un tās darbiniekiem veselības un drošības, cilvēktiesību, biznesa ētikas, darbinieku attiecību un vides attīstības jomā.

Lasiet vairāk šeit - tikai angļu valodā