share this icon

SCA och vindkraften

SCA har många områden med goda vindförhållanden. Anledningen till detta står att finna långt tillbaka i tiden.

I samband med att Kungen och sedermera staten Sverige, ville locka till nybyggande och bosättning i Norrland, erbjöds nybyggare mark.

Den andel mark en nybyggare tilldelades var i form av en remsa, från älven längst ned i dalen och upp till vattendelaren högst upp på höjderna.

Nybyggaren fick på så sätt tillgång till odlingsbar mark nära älven, bördig skogsmark nära gården och lite magrare skogsmark uppe på höjderna.

Under den senare delen av 1800-talet utvecklades skogsindustrin, framför allt genom en kraftig utbyggnad av sågverken. Skogsföretagen konkurrerade med varandra om virket. Till en början köpte sågverken avverkningsrätter av staten och privata skogsägare, men mot slutet av 1800-talet började de också att köpa skogsmark. Den mark som bönderna sålde var i regel utskogen uppe på vattendelaren, medan man behöll den bördigare skogen i dalen nära gården.

SCA bildades 1929, men bestod av företag som hade köpt skogsmark 40–50 år tidigare. Den skog som SCA idag äger ligger av dessa historiska skäl i stor utsträckning uppe på höjderna mellan älvdalarna. Det är inte den bördigaste skogsmarken, men är i gengäld mark med goda vindlägen.

SCAs äger idag totalt 2,6 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige.

Senast uppdaterad: 2016-01-04