share this icon

Högkvalitativ råvara

Råvara med rätt egenskaper och hög kvalitet är attraktivt – och en förutsättning för att den slutgiltiga produkten håller hög klass och är anpassad för sitt ändamål.

Timmer och skogsmaskinDen norrländska senvuxna vedfibern har unika egenskaper som speciellt lämpar sig för synligt trä och interiör användning. Redan i samband med skogsavverkningen sorterar maskinföraren ut lämplig råvara utifrån definierad längd och diameter till våra produkter. Med egen högkvalitativ råvara har vi förutsättningarna för både bättre försörjningssäkerhet och möjlighet till kvalitets- och kostnadskontroll.

Råvarubasen till SCA Timbers produktprogram kommer från SCAs skogsinnehav i norra Sverige, vilket omfattar 2.6 miljoner hektar. SCAs skogsbruk är certifierat enligt standarder från FSC® (Forest Stewardship Council®) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Kontroll genom hela värdekedjan - från planta till färdig produkt! 

Råvara på tillväxt vid SCA Skogs plantskola Bogrundet.

Foto: Andreas Näslund

Senast uppdaterad: 2016-03-17