share this icon

SCA firar ansvarsfullt skogsbruk

2011-09-30 11:06

FSC FRIDAY | SCA är världens största leverantör av produkter certifierade av Forest Stewardship Council (FSC). Certifieringen garanterar att produkterna kommer från hållbart skogsbruk och kontrollerade metoder för återvinning. SCA deltar i det globala firandet av FSC Friday, ett årligt event för att fira och främja ansvarsfullt skogsbruk.
Bookmark and Share
FSC Friday 30 September 2011 - SCA

Med 2,6 miljoner hektar skog är SCA Europas största privata skogsägare. Redan 1999 certifierades SCAs skogsskötsel enligt FSC-standarden, den striktaste internationella standarden för skogsskötsel. Allt virke som levereras till SCAs massa- och pappersbruk är FSC-certifierat och uppfyller FSC:s kriterier för kontrollerad träråvara.

SCA är världens största leverantör av FSC-certifierade produkter. Under 2010 ökade försäljningen av FSC certifierat tryckpapper med 35 procent och FSC certifierat mjukpapper dominerar marknaden i till exempel Storbritannien. Förmågan att leverera certifierade produkter är avgörande för SCAs konkurrensförmåga.

"FSC har en viktig roll i arbetet med att främja ansvarsfullt skogsbruk. För SCA har FSC stor betydelse eftersom det hjälper oss att ständigt förbättra oss i vårt skogsbruk samt i våra leverantörsrelationer. Dessutom ökar efterfrågan på certifierade produkter kontinuerligt", säger Kersti Strandqvist, Senior Vice President Corporate Sustainability på SCA.

Text Ewa Baumgartner

SCA faktablad om ansvarsfullt skogsbruk

Senast uppdaterad: 2015-10-21

I detta avsnitt

2011