Bygga skogsbilväg

När du behöver hjälp i vägfrågor kan vi bistå dig med projektering, att bygga en ny skogsbilväg eller att rusta upp en befintlig väg.

Vid en avverkning får man ofta ett bättre netto om man bygger en ny väg än om man måste skota virket långa sträckor.

Det kan också vara lönsamt att öka bärigheten på en befintlig väg så att du kan avverka under tjällossning eller andra kritiska perioder, eftersom du då kan få del av de eventuella extra premier som betalas ut.

Vi bygger varje år runt 30 mil skogsbilväg på vår egen mark, så vi har stor erfarenhet av att bygga bra och kostnadseffektiva vägar.

Kontakta din virkesköpare för ytterligare frågor.