share this icon

PLUS Skogsvård

Efter slutavverkning börjar arbetet med att skapa bra förutsättningar för din nya skog med skogsvård. PLUS Skogsvård omfattar markberedning, skogsplantering och röjning. Genom att vidta rätt skogsvårdsåtgärder investerar du för framtiden. 

PLUS Markberedning - för en gynnsam växtplats

En första åtgärd för din skogsvård är markberedning. Genom markberedning skapar du en gynnsam växtplats för plantor eller frön. Det finns flera sätt att markbereda. Antingen använder vi högläggare, harv eller grävmaskin. Vilken metod som passar din mark bäst avgör du tillsammans med din virkesköpare, som också kan beskriva effekterna av de olika metoderna.

Huvudprincipen för marker i Norrland är att åstadkomma en omvänd torva med mineraljord ovanpå, där plantan sedan planteras djupt. Detta ger plantan mycket bra förutsättningar för att kunna växa, till exempel högre temperatur, stort näringsutbud, säker tillgång till vatten och ingen konkurrerande vegetation.

Innan vi börjar markbereda får du ett meddelande hemskickat med information om hur du kan kontakta arbetslaget. När markberedningen är slutförd får du en redovisning hur stor areal som markberetts samt antal godkända planteringspunkter.

PLUS Plantering - en säker metod

Nästa steg i din skogsvård är plantering. Plantering är den vanligaste och i särklass säkraste metoden för att skapa ny skog. Jämfört med sådd och naturlig föryngring är plantering mindre känslig för klimatläge och väder. Med vår PLUS Plantering får du högkvalitativa skogsplantor till ett bra pris. Plantorna kommer från våra egna plantskolor Bogrundet och Wifstamon utanför Sundsvall.

Tillsammans med din virkesköpare bestämmer du vilka trädslag du ska plantera. Vi ser till att din mark får plantor med rätt proveniens, det vill säga härkomst, vilket har stor betydelse för plantornas tillväxt och härdighet.

Planteringen görs mellan maj och september och plantorna klarar sig lika bra oavsett om de planteras på våren eller hösten. Innan vi börjar plantera får du ett meddelande hemskickat, med information om hur du kan kontakta arbetslaget. Plantorna transporteras med lastbil. Innan plantering skyddas plantorna mot frost, direkt solljus och vind.

Efter planteringen får du en redovisning hemskickad som talar om att arbetet är slutfört, hur stor areal vi planterat och antal satta plantor per trädslag.

PLUS Röjning - ökar värdet på din skog

När din nya skog kommit en bit på väg innebär skogsvård att ta beslut om röjning. Genom att röja i din ungskog underlättar du för kommande gallringar och ökar värdet på din skog. Genom att röja bort exempelvis klena och skadade träd ges mer plats till stammar med högre kvalitet.

Innan röjningen påbörjas får du ett meddelande hemskickat, med information om hur du kan kontakta arbetslaget. Under arbetets gång gör varje röjare regelbundna kvalitetskontroller.

Efter slutförd röjning får du en skriftlig redovisning av resultatet. Där redovisar vi bland annat hur stor areal som röjts och antal kvarvarande stammar per hektar, fördelat på trädslag.