share this icon

Lär dig mer om skog och klövvilt

2012-03-29 11:50

Från och med i år måste alla som jagar älg på SCAs mark göra den webbaserade utbildningen Skog och Klövvilt och få godkänt på det test som avslutar utbildningen. Utbildningen vänder sig även till dem som vill lära sig mer om skog och jakt.

Lär dig mer om skog och klövviltSCA arbetar ständigt med att komma tillrätta med de omfattande betesskador som drabbar vår ungskog och att höja kvaliteten på älgstammen.  Därför har vi som ambition att öka kunskapen hos både de jägare som jagar älg på våra marker och andra som är intresserade av skog och jakt.

Via den webbaserade utbildningen Skog och Klövvilt – www.skogochklovvilt.se – som har tagits fram gemensamt av SCA och andra skogsföretag, kan alla som är intresserade av skog och jakt enkelt lära sig mer om den nya älgförvaltningen och hur den fungerar. 

För de som jagar på SCAs marker är det dessutom obligatoriskt att göra utbildningen och få godkänt på det test som avslutar utbildningen. De som gör utbildningen före höstens älgjakt deltar i utlottningen av fina priser som kan vara användbara under älgjakten!


Läs mer om skog och klövviltsutbildningen här  Skog och klövvilt - PDF

Sundsvall den 29 mars 2012

SCA SKOG AB
Information

Senast uppdaterad: 2012-03-29

I detta avsnitt

2012