share this icon

Skogsbruket

Från planta till avverkningsmoget träd tar det mellan 80-120 år. Vi sköter våra skogar med ett långsiktigt perspektiv, så att vi kan avverka minst lika mycket i framtiden som i dag.

Vi brukar våra skogar med hänsyn till natur och miljö. Det innebär att vi anpassar våra skötselmetoder så att inte mark, luft eller vatten tar skada. Vi jobbar även med att bevara den biologiska mångfalden, det vill säga ser till att djur och växter kan fortsätta att leva i våra skogar. 

Naturhänsynen är en självklar del av vår verksamhet och integrerad i alla delar i skogsbrukets kretslopp.

Senast uppdaterad: 2016-11-21