share this icon

SCAs virkesterminaler

SCA har nio virkesterminaler i norra Sverige: Töva, Bensjö, Östavall, Gimånäs, Krokom, Hoting, Lycksele och Murjek. Här kan du läsa våra allmänna ordnings- och säkerhetsföreskrifter som gäller vid SCAs terminaler.

Töva virkesterminal väster om Sundsvall är en av SCAs åtta terminaler i norra Sverige.

Nedanstående säkerhetsinformation och ordningsföreskrifter har till syfte att skapa säkra arbetsförhållanden och det är allas skyldighet att känna till och efterleva säkerhetsreglarna.

Så här ska du agera vid en olycka!

Trafik och transporter inom terminalområden 

 • Obehörig biltrafik inom terminal området är förbjuden. 
  Undantag kan göras för frakt av nödvändig utrustning.
 • Privata fordon ska parkeras på anvisade parkeringsplatser.
 • Högsta tillåtna hastighet inom terminal- och industriområdet är 20 km/h.
 • Varselkläder klass 2 och hjälm ska alltid användas av alla vid vistelse utanför fordon.
 • Truckförare vägrar lossning/lastning från timmerbil om chauffören saknar hjälm och varselkläder.
 • På grund av truck- och lastmaskiner ska stor försiktighet vid lastning/lossning iakttas av alla som uppehåller sig inom industriområdet.
 • Generellt gäller att framfört eller uppställt fordon inte får hindra eller äventyra annan verksamhet.
 • Personaltransporter får ej ske i skopor på lastmaskiner eller på truckgafflar.

Vid lastning och lossning

 • Kättingar ska tas på och av på angiven plats.
 • Kommunikation ska finnas mellan lastbil och ev. truckförare.
 • Din skyldighet är att veta hur eventuell köbildning ska hanteras.
 • Eventuellt material som finns på skärmar eller balkar ska städas bort på anvisad plats.
 • Om föraren ej sitter i hytten ska han/hon från säker plats ha ögonkontakt med den som lossar/lastar.
 • Vid lastning av järnvägsvagn gäller järnvägsoperatörens  lastningsföreskrifter.
Senast uppdaterad: 2016-03-02