share this icon

Om SCA Skog

SCA Skog förvaltar SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs industrier i norra Sverige med virkesråvara från egen skog och genom virkesköp från privata skogsägare.

SCA är Europas största privata skogsägare med en total areal på 2,6 miljoner hektar skogsmark varav 2,0 miljoner hektar används för virkesproduktion.

Det stora skogsinnehavet samt det virke vi köper från privata skogsägare i Norrland ger ett stabilt flöde av råvara av rätt kvalitet till SCAs industrier i norra Sverige.

Vi erbjuder också tjänster som täcker skogsägarens hela behov – från skogsbruksplan, skogsvård och gallring till slutavverkning, plantering, skogsförvaltning och mycket mer. Det är ett arbetssätt som fokuserar på kvalitet och ställer dig som skogsägare i centrum. Med drygt två miljoner hektar egen skog vet vi nämligen hur viktigt det är med kvalitet på de arbeten som utförs i skogen och  vi anpassar alltid våra tjänster efter dina behov och önskemål. 

SCA Skog består av fem skogsförvaltningar, en virkesanskaffningsenhet och två plantskolor. Produktion av skogsplantor marknadsförs under namnet NorrPlant. SCA säljer även krossmaterial under namnet SCA Krossprodukter.

SCA Skog ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, massa, sågade trävaror, förpackningspapper och förnybar energi samt erbjuder SCAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar.

Certifierat skogsbruk

SCAs skogsbruk certifierades enligt FSC®, Forest Stewardship Council, 1999. Sedan hösten 2011 är SCAs skogsbruk även certifierat enligt PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.

Senast uppdaterad: 2017-02-24