share this icon

Skyddad skog

Naturhänsynen i skogen omfattar formellt skydd, frivilliga avsättningar och miljöhänsyn vid åtgärder i skogen.

På den interaktiva kartan på skyddadskog.se får du en samlad bild av de frivilliga avsättningarna hos SCA och andra stora skogsägare som Bergvik Skog, Statens fastighetsverk, Holmen Skog, Sveaskog och Svenska kyrkan, liksom de formella skyddsformer som staten ansvarar för.

Till kartan skyddad skog

SCAs ekologiska landskapsplaner

För att bevara alla växter och djur som lever i skogen räcker det inte med att bara spara mindre områden i samband med avverkning. En del arter kräver att större områden sparas. Det innebär att vi måste planera naturvården i ett landskapsperspektiv och det gör vi på SCA genom att upprätta så kallade ekologiska landskapsplaner. 

Områden som bedöms som värdefulla läggs in i våra ekologiska landskapsplaner, vilka är levande dokument som ändras löpande. När vi gör ändringar är syftet att öka naturvårdsnyttan, genom att prioritera områden med de högsta naturvärdena. Det innebär att när vi upptäcker nya värdefulla områden så läggs de in i landskapsplanerna. De ersätter områden med lägre naturvärden. 

Läs mer om SCAs ekologiska landskapsplanering här. 

Senast uppdaterad: 2017-04-21