share this icon

SCAs avverkningplaner

Berörs du av avverkningar på SCA Skogs mark?

SCA Skog erbjuder berörda intressenter samråd vid slutavverkningar som berör platser som är av särskild vikt för lokalbefolkning och lokalt näringsliv, för dess rekreation, kultur eller lokala ekonomi.

Vi genomför dock normalt inte samråd för ärenden som endast berör ett fåtal personer eller frågor som är knutna till allemansrätten (bär- och svampplockning etc.). I jakt- eller fiskeärenden vänder du dig till den kontaktansvarig som finns angiven på vår hemsida. 

Minst 6 veckor före att en avverkning påbörjas skickar SCA Skog en avverkningsanmälan in till Skogsstyrelsen. Avverkningsanmälan sträcker sig 3 år, därefter måste den förnyas. Avverkningsanmälan är en offentlig handling.

Du kan själv ta reda på aktuella avverkningsanmälningar genom att kontakta ett lokalkontor på Skogsstyrelsen. Om du har tillgång till särskilda GIS-program kan du även ladda ner information från Skogsstyrelsens tjänst - Skogens källa.

Om du har synpunkter på eller undrar över avverkningsanmälningar är du välkommen att kontakta SCA.

Senast uppdaterad: 2011-02-22