share this icon

Naturvårdsstrategi

SCA Skogs naturvårdsstrategi omfattar sex punkter och integrerar naturhänsynen i vårt praktiska skogsbruk.

De åtgärder som krävs för att förena ett produktivt och lönsamt skogsbruk med en god naturvård som bevarar den biologiska mångfalden är:

 
  • Naturhänsyn i alla skogliga åtgärder.
  • Naturnära skötselmetoder som i väsentliga delar efterliknar naturliga störningar och processer, som till exempel skogsbrand.
  • Kunskap om naturvärden i våra skogar.
  • Ekologisk landskapsplanering.
  • Hög kompetens hos alla anställda och fortsatt utveckling av kunskapsbas och metoder.
  • Samarbete med myndigheter när särskilda skyddsvärden föreligger som kräver skydd enligt Miljöbalken. 
Senast uppdaterad: 2015-01-08