share this icon

Naturhänsyn vid slutavverkning

Planering är A och O för en bra naturhänsyn vid slutavverkning. Den mest omfattande planeringen av naturhänsynen sker inför en slutavverkning, eftersom en avverkning leder till stora förändringar i skogen.

En viktig grundförutsättning för att kunna ta bra naturhänsyn är en väl genomförd avverkningsplanering.

Planeringen inför slutavverkning görs alltid på barmark av välutbildad personal. De går systematiskt igenom skogen som ska avverkas och planerar vilka ytor som ska sparas, så kallade hänsynsytor.

Till sin hjälp har de GPS, satellitnavigering, som innebär att de kan markera direkt på en digital karta vad som ska sparas. Avverkningsplaneringens syfte är att skapa ett bra underlag i form av kartor och direktiv till avverkningslagen så att de vet vad de ska göra.

Stort ansvar för avverkningslagen

Avverkningslagen har ett stort ansvar för utformandet av naturhänsynen. Det är de som avgör vilken detaljhänsyn som ska lämnas, till exempel vilka evighetsträd, trädgrupper och mindre surdråg som ska lämnas och hur de ska köra för att undvika körskador. 

De har datorer med digitala kartor och GPS i sina skogsmaskiner, vilket gör att de exakt kan se var de jobbar och lättare kan följa avverkningsplanen.

Senast uppdaterad: 2008-10-27