share this icon

Karta över SCAs skogar

På kartan kan du se SCAs skogsinnehav i norra Sverige. Kartan innehåller även information om SCAs frivilliga avsättningar till naturvård, kända nyckelbiotoper samt andra områden som bedöms som värdefulla.

De gröna områdena på kartan markerar SCAs skogsinnhav. Genom att klicka i rutorna kan du välja om du även vill se våra frivilliga avsättningar till naturvård, kända nyckelbiotoper och skogar med höga bevarandevärden.

Ekologiska landskapsplaner

Om vi ska bevara alla växter och djur som lever i skogen räcker det inte med att bara spara mindre områden i samband med avverkning. En del arter kräver att större områden sparas. Det innebär att vi måste planera naturvården i ett landskapsperspektiv och det gör vi genom att upprätta så kallade ekologiska landskapsplaner. Områden som är bedöms som värdefulla läggs in i våra ekologiska landskapsplaner, vilka är levande dokument som ändras löpande.
Läs mer om vår ekologiska landskapsplanering här. 

Skogens pärlor

I kartan kan du också se en del av det vi kallar Skogens pärlor. Det är flera vackra skogar på våra marker som är trevliga att besöka. Pärlorna har olika naturtyper som är viktiga för den biologiska mångfalden.