share this icon

Certifierat skogsbruk

SCAs skogsbruk certifierades 1999 enligt FSC®, Forest Stewardship Council®. Sedan november 2011 är SCAs skogsbruk även certifierat enligt PEFC™. Skogsbruket är också certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001.

FSC-certifieringen innebär att vi åtar oss att följa riktlinjer och kriterier för ett ansvarsfullt skogsbruk som ställts upp av FSC. Standarden omfattar både sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter på skogsbruk. Certifierat virke kan användas för tillverkning av FSC-certifierade produkter.


PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, och PEFC-certifieringen innebär att vi uppfyller PEFCs kriterier för ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk. Den svenska PEFC-standarden omfattar tre delar: miljöstandard, social standard och skogsskötselstandard.

Vårt skogsbruk har varit certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 sedan 1998. Det hjälper oss att på ett systematiskt sätt jobba med miljöfrågor och successivt arbeta för att minska negativa effekter på omgivningen.

Senast uppdaterad: 2017-01-10