share this icon

Jämtlands skogsförvaltning

Jämtlands skogsförvaltning har sitt förvaltningskontor i Östersund och lokalkontor i Östersund, Föllinge, Hammerdal, Hoting, Järpen, Stugun, Strömsund och Svenstavik. Förvaltningen har ca 45 anställda.

Jämtlands skogsförvaltning förvaltar drygt 791 000 hektar landareal, varav 600 000 hektar är produktiv skogsmark. Skötsel och avverkning sker helt med hjälp av entreprenörer.