share this icon

Vem får jaga

SCAs ambition är att erbjuda jakt för så många som möjligt. Det finns dock en gräns för vad markerna kan bära. Allt för många jägare inom ett område kan innebära att kvaliteten på jakten sjunker.

Tillgång till jakt och fiske ingår som en del i anställningen för de årsanställda inom SCA Skog.Med detta följer en skyldighet för all personal att vid utövande av jakt och fiske, och i samband med tjänst, bevaka bolagets marker och vatten mot intrång och kontrollera att gällande bestämmelser efterlevs.

 

Följande turordning gäller när efterfrågan på jakt överstiger tillgången: 

1. Tillsvidareanställda inom SCA Skog samt pensionärer som tidigare varit anställda inom företaget. 

2. Företag, personer och organisationer som SCA Skog har affärs- eller andra relationer med. 

3. Övriga anställda inom SCA-koncernen. 

4. Utomstående. 

Ungdomsplatser

Samtliga kortjaktlag på företagets marker ska verka för, och vara beredda att ta emot intresserade ungdomar för att ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för jakt och natur.

Detta är mycket viktigt för att vi på sikt ska kunna rekrytera nya jägare lokalt till samtliga jaktlag som är organiserade på företagets mark. Ungdomar, liksom kvinnor, är en prioriterad grupp vid tillsättande av nya jägare i SCAs jaktlag.

Avgiftsbefrielse för jaktkort gäller för ungdomar t o m 25 års ålder.

Senast uppdaterad: 2015-02-12