share this icon

Samarbete

SCAs personal som handlägger frågor kring jakt samarbetar med andra markägare, myndigheter, jägarorganisationer och viltforskning. Vår strävan är att ha ett konstruktivt samarbete.

SCAs skogsmarksinnehav är geografiskt fördelat på fem skogsförvaltningar. Skogsförvaltningarna upplåter och administrerar jakt och fiske inom sina verksamhetsområden.

Centralt inom företaget finns specialistfunktioner som handlägger och samordnar övergripande policyfrågor, samt vid behov bistår skogsförvaltningarna i vissa arbeten.

SCA eftersträvar också ett gott förhållande med övriga intressenter som rör sig på våra marker och som har legitima ärenden.

Senast uppdaterad: 2014-02-27