share this icon

Rovdjurspolicy

 
  • De fyra stora rovdjuren, d v s björn, varg, lo och järv har en naturlig hemortsrätt i den svenska faunan.
  • SCA stödjer att arbete sker för att skapa livskraftiga stammar av dessa arter.
  • Förvaltningsplaner bör utarbetas på nationell och regional nivå där det lokala beslutsfattandet stärks.
  • Stor hänsyn bör tas till de areella näringarna och lokalbefolkningens synpunkter.
  • Jakt som grundar sig på en biologisk kunskap genom viltforskning, är en naturlig del i förvaltningen av våra viltstammar. Ersättning för  rovdjursriven tamboskap och hundar bör fullt ut täcka den förlust som uppstått.

Synen på våra stora rovdjur är grunden för att vi på lång sikt ska kunna garantera deras överlevnad och få en bred acceptans för bevarandet av dessa arter inom landet.

Senast uppdaterad: 2014-02-27