share this icon

Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det allemansrätten. Allemansrätten kan sammanfattas i orden "Inte störa – inte förstöra".

Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap.15 § regeringsformen). Men allemansrätten är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar den. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Det är en förmån som inte finns i många andra länder.

Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme och huvudregeln är att du inte får orsaka skada eller göra intrång på markägarens rätt till hemfrid. Du får inte heller skada natur och djurliv och du måste visa hänsyn mot markägare och andra människor ute i naturen.

Vad säger Allemansrätten?

Vad säger allemansrätten om exempelvis cykling och ridning, att plocka blommar, att tälta och elda, att ha med sig hund eller att köra bil i skogen?

>> Mer om allemansrätten

Senast uppdaterad: 2014-02-27