share this icon

Jakt & Fiske

SCAs skogar är en råvarukälla och en livsmiljö för djur och växter dit människor söker sig för att koppla av, jaga, fiska eller plocka bär och svamp.

Välkommen ut i våra skogar!

 I vårt uppdrag att förvalta SCAs skogsinnehav ingår även ansva­ret för jakt- och fiskefrågorna. Markerna med skogar, myrar, fjäll, sjöar och vattendrag har vid sidan av virkespro­duktionen stora naturvärden som ska tillvaratas på ett bra sätt. Bland dessa ingår jakt och fiske som ska bedrivas inom ramen för god faunavård och i överensstäm­melse med våra riktlinjer för skogsskötsel och naturvård.

Tack vare allemansrätten ger den svenska naturen stora möjligheter till friluftsliv, från bär- och svampplockning till mer avancerade former av vildmarksliv. 

Framtiden

Utvecklingen av vår vilt- och fiskevårdsverksamhet sker i samarbete med myndig­heter, intresseorganisationer och forskare. Verksamheten måste ständigt anpassas och revideras. Nya lagar och förordningar, nya forskningsresultat och ändrade önskemål hos jägare och fiskare är faktorer som påverkar vår inriktning. Vår strävan är att förbättra förutsättningarna för jakt och fiske i dag och i framtiden.

Senast uppdaterad: 2014-11-18