share this icon

Volymmått

När skogsägaren ska få betalt för sitt virke finns det ett tiotal olika volymmått som används för att beräkna ersättningen.

SCA, liksom de allra flesta köpare av massaved och sågtimmer, har valt att utgå från en måttenhet som avser verklig volym exklusive bark: kubikmeter fast volym under bark, vilket förkortas m3fub. 

I kubikmeter fast volym under bark ingår den beräknade virkesvolymen. Ingen luft, ingen bark. I en virkestrave kan så mycket som halva volymen vara luft och bark. Det gäller t ex krokigt klent löv. Regeln är att ju klenare och krokigare virke, desto mer luft och bark innehåller traven.

Det här betyder de skogliga volymmåtten
  • Kubikmeter fast volym under bark (m3fub): Verklig volym exklusive bark
  • Skogskubikmeter (m3sk): Volymen av hel stam, inklusive topp och bark (används om växande träd)
  • Kubikmeter fast mått på bark (m3fpb): Verklig volym, inklusive bark
  • Kubikmeter travat mått (m3t): Volymen av en virkestrave med summan av travens längd x höjd x bredd, inklusive luft mellan stockarna
  • Kubikmeter fast mått, mittmätt volym (m3mi): Volymen av en stock som beräknats som produkten av stockens längd och genomskärningsarean mitt på stocken
  • Kubikmeter fast mått, topp-rotmätt volym (m3tr): Volymen av en stock som räknats ut genom att mäta stockens längd och diametrarna 10 centimeter innanför rot- respektive toppända
  • Kubikmeter fast mått, toppmätt volym (m3to): Volymen av en stock, beräknad som produkten av stockens längd och arean 10 centimeter innanför toppändan och under bark
  • Kubikmeter stjälpt mått (m3s): Den yttre volymen av flis, sågspån, bark och liknande produkter, inklusive luft
Senast uppdaterad: 2008-11-05