share this icon

Sköt om din skog

En välskött skog är en bra investering för framtiden för både dig och kommande generationer.Att till exempel gallra och slutavverka i tid ger ett högre ekonomiskt utbyte. Även åtgärder som röjning och gödsling har betydelse för tillväxten i din skog.

Här hittar du några frågor och svar om vanliga åtgärder i skogen. Du kan också läsa mer på Kunskap Direkt, som är ett webbaserat kunskapssystem om skogsbruk och skogsskötsel och har tagits fram i samarbete mellan Skogforsk, LRF Skogsägarna och Skogsstyrelsen.  

Senast uppdaterad: 2008-11-05