share this icon

Skogsägare på distans

Över hälften av Sveriges 23 miljoner hektar skog ägs av privatpersoner, varav många bor långt ifrån sin skogsfastighet. Även om du inte bor nära din fastighet så kan du bedriva ett aktivt skogsbruk.

I dag är det vanligt att skogsägare inte bor nära sin skog, utan många mil därifrån. Enligt Skogsstatistisk årsbok 2012 fanns det 2011 över 227 000 skogsfastigheter. Av dem ägdes cirka 56 000 av så kallade utboskogsägare, det vill säga skogsägare som bor utanför den kommun där den egna skogen är belägen. Dessutom var ytterligare 16 000 fastigheter delvis utboägda.

Kanske har du ärvt din skogsfastighet, köpt den som en investering för framtiden eller som ett ställe för rekreation. Oavsett vilket så hjälper vi dig som bor långt från din skogsfastighet att bedriva ett effektivt skogsbruk.

Senast uppdaterad: 2008-11-05