share this icon

SCAs industrier

SCA Skog levererar virke till SCAs industrier i norra Sverige. Virket från de norrländska skogarna vidareförädlas till pappersmassa, tryckpapper, sågade trävaror och förpackningspapper.

Sågtimmer vidareförädlas till sågade trävaror vid fem sågverk: Tunadal i Sundsvall, Gällö Såg i Gällö, Bollsta, Rundvik och Munksund. Bollsta och Munksunds sågverk tillhör de största och mest konkurrenskraftiga sågverken i Europa. Vid SCA BioNorr i Härnösand tillverkas vi pellets av sågspån från sågverken.

Massaved vidareförädlas till pappersmassa för olika ändamål vid Östrands massabruk i Timrå medan Ortvikens pappersbruk i Sundsvall tillverkar tryckpapper för tidningar och tidskrifter.

Vid de båda linerbruken i Munksund och Obbola blir virket till förpackningspapper.

SCAs industrier i norra Sverige

Senast uppdaterad: 2014-02-20