share this icon

Prislistor

Här finns aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke för dig som vill sälja virke till SCA. Har du frågor om prislistorna, kontakta din virkesköpare.

  Avverkningsuppdrag Leveransvirke
Medelpad AA1601 AL1601

Jämtland
exkl Strömsund väster om E45

AA1601 AL1601
Ångermanland

AA1601 AL1601
Västerbotten kust BB1601 BL1601

Västerbotten inland
inkl Strömsund väster om E45 

BB16B2 BL16B2
Norrbotten kust CC1601 CL1601
Norrbotten Inland CC16C1  CL16C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Högerklicka på aktuell prislista för att spara ner den på din dator.

Senast uppdaterad: 2016-01-18