share this icon

Skogsplantor från SCA

SCAs plantverksamhet NorrPlant levererar skogsplantor med dokumenterad hög kvalitet och god växtkraft. Hos oss är alla välkommen att köpa plantor - både enskilda skogsägare och stora bolag.  

Vid våra två plantskolor Bogrundet och Wifstamon sås de frön som ska växa till livskraftiga plantor och bli framtidens skogar. Vi har kapacitet att odlar över 100 miljoner plantor  av tall, gran och Pinus contorta per år – plantor som räcker till drygt 50 000 hektar eller en yta lika stor som 100 000 fotbollsplaner.

Under 2016 leverade vi 77 miljoner plantor, varav över 40 miljoner plantor till externa kunder och resten till SCAs egna skogar.

SCA har både egna och delägda fröplantager. De egna omfattar 5 tallplantager på 40 hektar och 7 plantager för Pinus contorta på 40 hektar. De deläga plantagerna omfattar både tall och granplantager på 50 hektar.

Bogrundets plantskola

Produktionskapaciteten är ca 85 miljoner plantor perår av tall, gran och Pinus contorta.

Vid Bogrundet finns:
  • 14 värmeväxthus på vardera 100 x 25 meter
  • 110 friland, totalt 15 hektar
  • Laboratorium, såddhall och kyllager

Wifstamons plantskola

Produktionskapaciteten är ca 15 miljoner plantor/år av tall, gran och Pinus contorta.

Vid Wifstamon finns:
  • 2 värmeväxthus på vardera 100 x 25 meter, 2 på 100 x12 m
  • 25 friland, totalt 4 hektar
  • Såddhall, kyllager
Senast uppdaterad: 2017-02-06